تاثیرات UVA روی پوست

اکتبر 31, 2022
اسکین و ریمو B

امواج نور آفتاب

مقدمه پوست از سه لایه خارجی یا اپیدرم، درم یا لایه میانی هیپودرم یا همان لایه زیرین تشکیل شده است. درم یا لایه میانی پوست شامل […]
رزرو وقت