خارج کادر تتو

اکتبر 15, 2022
ریش اپ

کاشت ریش در آقایان چگونه است؟

مقدمه کاشت ریش، یک روش پیوند مو است که جراح، موی ریش را با استفاده از تکنیک استخراج واحد فولیکولی و ابزارهای خاص، می کارد. کاشت […]
رزرو وقت