سالن چرکی

اکتبر 5, 2022
زخم چرکی اپ

چگونه زخم را ببندم

  دو روش اصولی(بحث اصولی خیلی مهم است)برای پاک کردن تاتو(ممکن است الان بلید زدید و خانه رفتید از طرحش خوشتان نیامد خبر خوش اینکه فردا […]
رزرو وقت