فیبروز بیمار

اکتبر 21, 2022
آپ ریمو زخم

زرد زخم چیست؟

مقدمه زرد زخم که با نام علمی Impetigo شناخته می‌شود یکی از عفونت‌های پوستی رایج استزرد زخم یک عفونت پوستی شایع و بسیار مسری است که […]
رزرو وقت