پاکسازی ریمو

اکتبر 31, 2022

امواج نور آفتاب

مقدمه پوست از سه لایه خارجی یا اپیدرم، درم یا لایه میانی هیپودرم یا همان لایه زیرین تشکیل شده است. درم یا لایه میانی پوست شامل […]